قوانین و توضیحات گردونه شانس:

  • به ازای هر 500 امتیاز یک شانس چرخش گردونه شانس سالیکا را دارید.
  • پس از چرخش حداقل 10 ثانیه تا دریافت جایزه صبر کنید.
  • اگر جایزه شما کد تخفیف بود یادداشت کنید!
  • اگر جایزه شما محصول بود به پنل کاربری بخش باشگاه مشتریان سالیکا مراجعه بفرمایید.
  • تعداد شانسی که وسط گردونه نمایش داده شده، در واقع معادل با هر 500 امتیاز شماست(مثلا 20 شانس یعنی 10.000 امتیاز دارید و با هر بار چرخش 500 امتیاز از آن کم میشود)

 

 

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

شانس بیشتر میخوای؟

به ازای هر 500 امتیاز یک شانس چرخاندن گردونه شانس سالیکا را دارید.

اطلاع از کسب امتیاز بیشتر>