قوانین و توضیحات گردونه شانس:

  • به ازای هر ۵۰۰ امتیاز یک شانس چرخش گردونه شانس سالیکا را دارید.
  • پس از چرخش حداقل ۱۰ ثانیه تا دریافت جایزه صبر کنید.
  • اگر جایزه شما کد تخفیف بود یادداشت کنید!
  • اگر جایزه شما محصول بود به پنل کاربری بخش باشگاه مشتریان سالیکا مراجعه بفرمایید.
  • تعداد شانسی که وسط گردونه نمایش داده شده، در واقع معادل با هر ۵۰۰ امتیاز شماست(مثلا ۲۰ شانس یعنی ۱۰.۰۰۰ امتیاز دارید و با هر بار چرخش ۵۰۰ امتیاز از آن کم میشود)

 

 

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

شانس بیشتر میخوای؟

به ازای هر ۵۰۰ امتیاز یک شانس چرخاندن گردونه شانس سالیکا را دارید.

اطلاع از کسب امتیاز بیشتر>